Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 Ivan***** 200 Tokens
2 Ibra********* 150 Tokens
3 Grum***** 100 Tokens
4 arab***** 50 Tokens
5 seat***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • torsdag
  (24.05.2018)
 • 1  rntk***********
 • 2  eyes*****
 • 3  Ivan*****
 • 4  YueF*****
 • 5  bunn*********
 • onsdag
  (23.05.2018)
 • 1  gcol*****
 • 2  eyes*****
 • 3  Ivan*****
 • 4  Drey*****
 • 5  hulk******
 • tisdag
  (22.05.2018)
 • 1  Ivan*****
 • 2  gcol*****
 • 3  eyes*****
 • 4  user*****
 • 5  Chri********
 • måndag
  (21.05.2018)
 • 1  gcol*****
 • 2  love******
 • 3  baaa*****
 • 4  Vulg******
 • 5  Ivan*****
 • söndag
  (20.05.2018)
 • 1  Lusj*****
 • 2  Fera*******
 • 3  eyes*****
 • 4  bimi*****
 • 5  Ivan*****
 • lördag
  (19.05.2018)
 • 1  jimm*****
 • 2  Lusj*****
 • 3  Graz*****
 • 4  boga*********
 • 5  Fera*******
 • fredag
  (18.05.2018)
 • 1  Samu*********
 • 2  hete*****
 • 3  eyes*****
 • 4  Ivan*****
 • 5  baot*******
 • torsdag
  (17.05.2018)
 • 1  -lim*******
 • 2  Fera*******
 • 3  valt*****
 • 4  docd*****
 • 5  Shue*****
 • onsdag
  (16.05.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Ivan*****
 • 3  joes*****
 • 4  eyes*****
 • 5  izRE******
 • tisdag
  (15.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Ivan*****
 • 4  Lusj*****
 • 5  mrdu*****
 • måndag
  (14.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Ivan*****
 • 4  aspr*****
 • 5  Heik*****
 • söndag
  (13.05.2018)
 • 1  LGJu*****
 • 2  Lusj*****
 • 3  aspr*****
 • 4  eyes*****
 • 5  lotu*****
 • lördag
  (12.05.2018)
 • 1  Ivan*****
 • 2  vale********
 • 3  Ibra*********
 • 4  seco******
 • 5  Samu*********
 • fredag
  (11.05.2018)
 • 1  Ibra*********
 • 2  seco******
 • 3  gari******
 • 4  eyes*****
 • 5  Ivan*****
 • torsdag
  (10.05.2018)
 • 1  Ivan*****
 • 2  aspr*****
 • 3  eyes*****
 • 4  Atle*****
 • 5  swee*****
 • onsdag
  (09.05.2018)
 • 1  gcol*****
 • 2  vale********
 • 3  eyes*****
 • 4  Ivan*****
 • 5  Fera*******
 • tisdag
  (08.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  pugf*****
 • 3  -lim*******
 • 4  Sasa*******
 • 5  m-ja*****
 • måndag
  (07.05.2018)
 • 1  aspr*****
 • 2  m-ja*****
 • 3  Rick*******
 • 4  eyes*****
 • 5  Ibra*********
 • söndag
  (06.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  aspr*****
 • 3  Dona*****
 • 4  swee*****
 • 5  Rick*******
 • lördag
  (05.05.2018)
 • 1  swee*****
 • 2  priv********
 • 3  Tnam*****
 • 4  jeff*****
 • 5  Ibra*********
 • fredag
  (04.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  gcol*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Rick*******
 • 5  joes*****
 • torsdag
  (03.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  gcol*****
 • 3  jimm*****
 • 4  baaa*****
 • 5  Atle*****
 • onsdag
  (02.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  pugf*****
 • 3  Rick*******
 • 4  BULL*********
 • 5  Ibra*********
 • tisdag
  (01.05.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  swee*****
 • 3  vsex*****
 • 4  Fera*******
 • 5  para*******
 • måndag
  (30.04.2018)
 • 1  aes1*****
 • 2  vale********
 • 3  Solo*****
 • 4  cong*****
 • 5  swee*****
 • söndag
  (29.04.2018)
 • 1  siis*****
 • 2  eyes*****
 • 3  Tkgb*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Burn*****
 • lördag
  (28.04.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Rick*******
 • 3  Fera*******
 • 4  baaa*****
 • 5  buck********
 • fredag
  (27.04.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  solv*****
 • 3  pugf*****
 • 4  carl*******
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (26.04.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  vale********
 • 3  Seb9*****
 • 4  Math*****
 • 5  para*******
 • onsdag
  (25.04.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Rick*******
 • 3  pugf*****
 • 4  vale********
 • 5  Lusj*****

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer hot-live-sex-shows.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes hot-live-sex-shows.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av hot-live-sex-shows.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

hot-live-sex-shows.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

hot-live-sex-shows.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.