Nuvarande rankingar

Tid till tävlingen avslutas:

1 jeff***** 200 Tokens
2 swee***** 150 Tokens
3 podg******* 100 Tokens
4 gnus***** 50 Tokens
5 siis***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • tisdag
  (18.09.2018)
 • 1  hiro*****
 • 2  Cana*******
 • 3  baaa*****
 • 4  salt*****
 • 5  Exeq******
 • måndag
  (17.09.2018)
 • 1  salt*****
 • 2  Paul*****
 • 3  Star*****
 • 4  rich*****
 • 5  Krip*****
 • söndag
  (16.09.2018)
 • 1  swee*****
 • 2  horn********
 • 3  chle******
 • 4  jery********
 • 5  MyBe*********
 • lördag
  (15.09.2018)
 • 1  quad*****
 • 2  nirv*********
 • 3  Ibra*********
 • 4  Fera*******
 • 5  XPEH*****
 • fredag
  (14.09.2018)
 • 1  Ivaa********
 • 2  quad*****
 • 3  mike*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Ibra*********
 • torsdag
  (13.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  Ivaa********
 • 3  rich*****
 • 4  Fera*******
 • 5  sexy********
 • onsdag
  (12.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  Fera*******
 • 3  tris******
 • 4  Ivaa********
 • 5  volk*****
 • tisdag
  (11.09.2018)
 • 1  Ivaa********
 • 2  Fera*******
 • 3  baaa*****
 • 4  Tara*****
 • 5  Paul*****
 • måndag
  (10.09.2018)
 • 1  Paul*****
 • 2  Ivaa********
 • 3  Alph*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Rich*********
 • söndag
  (09.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  kobi******
 • 3  wewe*****
 • 4  swee*****
 • 5  Fera*******
 • lördag
  (08.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  vale********
 • 3  pr32******
 • 4  Ibra*********
 • 5  mrbr*******
 • fredag
  (07.09.2018)
 • 1  baaa*****
 • 2  Fera*******
 • 3  volk*****
 • 4  GQas********
 • 5  Ibra*********
 • torsdag
  (06.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  vale********
 • 3  Phil*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Jame******
 • onsdag
  (05.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  Jame******
 • 3  Mike*****
 • 4  jayc*****
 • 5  Serg*****
 • tisdag
  (04.09.2018)
 • 1  spar*****
 • 2  Fera*******
 • 3  volk*****
 • 4  SinW******
 • 5  moro*****
 • måndag
  (03.09.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  vale********
 • 3  -Ale******
 • 4  TheC*****
 • 5  Ligh********
 • söndag
  (02.09.2018)
 • 1  vale********
 • 2  swee*****
 • 3  Jame******
 • 4  SatT*****
 • 5  Fera*******
 • lördag
  (01.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  siis*****
 • 3  Cana*******
 • 4  gari******
 • 5  swee*****
 • fredag
  (31.08.2018)
 • 1  jeff*****
 • 2  drea*******
 • 3  rntk*********
 • 4  gari******
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (30.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  bday*****
 • 3  Jame******
 • 4  docd*****
 • 5  nack*******
 • onsdag
  (29.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Come********
 • 3  Jame******
 • 4  bday*****
 • 5  Dire********
 • tisdag
  (28.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  bday*****
 • 3  Jame******
 • 4  Paul*****
 • 5  gari******
 • måndag
  (27.08.2018)
 • 1  bday*****
 • 2  jood******
 • 3  Dire********
 • 4  baaa*****
 • 5  Gian******
 • söndag
  (26.08.2018)
 • 1  woll*****
 • 2  -Fir*****
 • 3  m-ja*****
 • 4  rapt*********
 • 5  cafe*****
 • lördag
  (25.08.2018)
 • 1  -Fir*****
 • 2  forg*****
 • 3  Dire********
 • 4  para*******
 • 5  Nest*****
 • fredag
  (24.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Cana*******
 • 3  Dire********
 • 4  -Fir*****
 • 5  lovj*****
 • torsdag
  (23.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  wewe*****
 • 3  269c*****
 • 4  Timd*****
 • 5  mt87*****
 • onsdag
  (22.08.2018)
 • 1  docd*****
 • 2  savv******
 • 3  rich*****
 • 4  Math*****
 • 5  swee*****
 • tisdag
  (21.08.2018)
 • 1  aksi*****
 • 2  Redb********
 • 3  Fera*******
 • 4  mike*****
 • 5  docd*****
 • måndag
  (20.08.2018)
 • 1  m-ja*****
 • 2  Graz******
 • 3  rntk*********
 • 4  just*******
 • 5  savv******

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer hot-live-sex-shows.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes hot-live-sex-shows.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av hot-live-sex-shows.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

hot-live-sex-shows.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

hot-live-sex-shows.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.